Vergoedingsmogelijkheden

Via verschillende mogelijkheden kun je in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding. De mogelijkheden zijn:

Vergoeding als dieetbehandeling

Vanaf januari 2012 zit de diëtist niet meer in de basisverzekering! Bij de meeste ziektekostenverzekeraars valt dieetzorg onder de aanvullende verzekering. Afhankelijk van de polis kom je in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke vergoeding.

Ik ben ingeschreven in het Basisregister voor Paramedici. Tevens ben ik aangesloten bij het Netwerk Orthomoleculaire Diëtisten (NOD) en Natuurdiëtisten Nederland.

Vergoeding als natuurgeneeskundige behandeling

Wanneer je een aanvullende verzekering hebt afgesloten voor complementaire geneeskunde dan kom je in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding. De verzekeraar stelt als voorwaarde voor vergoeding dat de therapeut is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging.

Ik ben lid van de erkende beroepsvereniging Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG), met lidcode 775 DL. In dit document kun je nalezen hoe de verschillende ziektekostenverzekeraars het consult vergoeden.

Vergoeding via belastingdienst

Dieetbehandelingskosten die niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed, kun je opvoeren als 'Bijzondere Ziektekosten' bij de Belastingdienst.